Algemeen

Stokman IT adviseert in het ontwerpen en neerzetten van een data architectuur. Deze architectuur beschrijft hoe data optimaal wordt gemodelleerd, verwerkt en opgeslagen om aan huidige en toekomstig informatiebehoeften te voldoen. De architectuur geeft antwoord op de vraag hoe u bestaande gegevensbronnen kunt combineren om tot meer en betere informatie te komen. Ook helpt Stokman IT u graag bij het migreren van gegevens vanuit een bestaande applicatie naar een nieuwe applicatie.

Gezien de aanwezige kennis ervaring is de oplossing gebaseerd op het Microsoft Data Platform, of dit nu on premises, in the Azure cloud of een combinatie hiervan is. Stokman IT beperkt zich niet tot het de analyse en het ontwerp. Indien gewenst wordt als technical lead ondersteund bij het realiseren van een werkende oplossing.


Data warehousing

Wanneer de gegevens in een bronsysteem onvoldoende zijn om te voorzien in de informatiebehoefte biedt een data warehouse uitkomst. In deze omgeving is de data zodanig gestructureerd en waar nodig aangevuld met gegevens vanuit andere bronnen, dat eenvoudig en snel in de informatiebehoefte wordt voorzien. Het up-to-date en volledige zijn van de informatie zijn belangrijke criteria bij het ontwerp van een data warehouse.

Data migratie

Bij het overgaan op een nieuwe business applicatie sluiten de datamodellen van het oude en nieuwe systeem nooit 100% op elkaar aan. Een gedegen analyse is nodig om de benodigde transformatie goed vorm te geven. De kwaliteit van de gegevens in het bronsysteem bepaalt in hoeverre data cleansing noodzakelijk is. Waar nodig moeten de gegevens vanuit het bronsysteem met externe bronnen worden verrijkt. Reconciliatie en verificatie maken van de overgang een gecontroleerd proces.

Oplossen performance issues

De database staat in de top 3 van oorzaken voor een trage applicatie. Vaak is dit eenvoudig op te lossen door het aanpassen van de configuratie, kleine wijzigingen in het benaderen van de data of het toevoegen van indexes. Een versnelling van de database responsetijd met een factor 10 of zelfs 100 is vaak haalbaar.

Contact

Stokman IT
Ketelhuis 13
1431 LS Aalsmeer

    nico@stokman.it

    Nico Stokman


KvK:    70194513 te Amsterdam
Bank: NL46 KNAB 0256 8592 48

Microsoft SQL Server, Reporting Services, Integration Services